Über uns

Sehr geehrte Kunden,

erlauben Sie uns unsere Gesellschaft NOEL - PLUS CV spol. s r.o. Vorzustellen.

Die Gesellschaft haben wir so konzipiert, dass Sie im Stande ist die Dienste auf so genanten „Schlüssel“ zuleisten. Dank diesen können wir unseren Kunden persönlich die höhchste Kvalität unserer Dienste garantieren. Wir orientieren uns in dem Industriebereich in fast allen Fachgebieten. Das ermöglicht uns unsere Kenntnise optimal verwerten und unsere Fachkenntnise weiter zu entwickeln.

Wir bieten Ihnen eine langjährige Tradition unserer Facharbeiter, die bis vierzigjährige Praxis haben. Unsere Dienste sind auf einer höhchster professioneller Ebene und das in der ganzer Zeit unserer Existenz.

Unsere Gesellschaft hat in alle Steuer und Produktionprozesse das Qualitätsystem und Environment laut ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 3834-2:2006 und ČSN EN ISO 14001:2016 eingeführt.

Innerhalb unserer Existenz hat sich die Gesellschaft einen festen Platz auf dem Markt erschafft. Bei den Kunden ist es Ihr gelungen ein Ruf eines hochwertigen Partners zuschaffen.

Kennenlernen Sie sich mit uns auch Sie.


In Hochachtung die Gesellschaftsführung NOEL - PLUS CV spol. s r.o.

Zertifikate

ČSN EN ISO 9001:2016 + ČSN EN ISO 3834-2:2006
ČSN EN ISO 14001:2016
Certificate of Incorporation
Auszug aus dem Handelsregister
Zulassung für elektrische Geräte
Zulassung 14900/5/11/EZ-M,O,R,Z-E1B,E1A
Schweißprüfvorrichtung
HILTI - Zertifizierung

Qualitäts- und Umweltmanagement

Společnost NOEL - PLUS CV spol. s r.o. považuje za hlavní cíl dodávat takové výrobky a poskytovat takové služby, které plně uspokojí požadavky a očekávání našich zákazníků při minimalizaci dopadu vůči životnímu prostředí.

Zajištění kvality a ohleduplnosti k životnímu prostředí našich výrobků a služeb zajišťujeme zavedeným integrovaným systémem managementu, který je dán organizační strukturou, stanovenými odpovědnostmi a pravomocemi, identifikovanými procesy integrovaného systému managementu, dokumentovanými postupy a řízenými procesy a zdroji potřebnými pro zabezpečení kvality a ochrany životního prostředí.

Na základě této schválené „Politiky kvality a environmentu" vydává vedení společnosti každým rokem „Cíle, cílové hodnoty a programy kvality a environmentu" a zavazuje se zabezpečovat odpovídající zdroje pro jejich plnění. Mezi významné environmentální aspekty společnosti patří spotřeba energií a produkce odpadu, které společnost nabízí k jejich využití.

  • Požadavky a očekávání zákazníka stojí v řídícím a rozhodovacím procesu na prvním místě a společnost NOEL - PLUS CV spol. s r.o. musí zajistit, aby byla vyhledávaným partnerem v oblasti oprav elektrických strojů, realizace elektroinstalací a strojní výroby.
  • Zajistit maximální informovanost zákazníka o výrobcích, službách a činnostech nabízených společností NOEL - PLUS CV spol. s r.o.
  • Zajistit nepřetržité shromažďování, sledování, posuzování požadavku a potřeb zákazníka, zabezpečit informační zdroje o neshodných produktech, zabezpečit shromažďování připomínek zákazníka k dodávaným výrobkům a službám a provádění analýzy těchto činností pro rozhodování směrem k zákazníkovi.
  • Zabezpečit odbornou způsobilost pracovníků pro zajištění optimální úrovni znalostí a profesní odbornosti pro podporu splnění požadavků a očekávání zákazníka.
  • Udržovat a neustále zlepšovat efektivní a účinný integrovaný systém managementu tak, aby plnil požadavky na něj kladené.
  • Spoluprací s dodavateli a hodnocením jejich schopností plnit požadavky společnosti zajistit požadavky a očekávání zákazníka ve stabilitě kvality a environmentu výrobků a služeb.
  • Environmentální profil společnosti je pravidelně přezkoumáván a na základě jeho vyhodnocení jsou přijímána příslušná opatření k nápravě a upravovány cíle a cílové hodnoty a programy kvality a environmentu.
  • Hlavním cílem je minimalizace eventuálních havárií zajištěním účinné prevence a rychlé a správné reakce přímo v naší společnosti i ve společnostech našich významných zákazníků.
  • Neustále snižujeme energetickou a surovinovou náročnost našich činností a usilujeme o prevenci znečišťování životního prostředí.
  • Vedení společnosti se zavazuje, že všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými právními a jinými požadavky vztahujícími se k environmentálním aspektům společnosti.

NOEL – PLUS CV spol. s r.o., Dukelská 5637, 430 01 Chomutov