Electric Motors

Motory asynchronní

Výkony:  1 kW až 7 MW
Napětí:  nn do 1 000 V ; vn do 11 000 V
Otáčky:  do 3 600 ot/min
Provedení:  horizontální, vertikální, nevýbušné

Rozsah prací

Revize obvykle představuje ekologické vyčištění stoje, vysušení stroje a obnovení izolačního odporu vinutí stroje, opravu a obnovu impregnačních a elektroizolačních nátěrů, kontrolu vinutí statoru, výměnu ložisek, kontrolu mechanického chodu stroje, kontrolu vývodní svorkovnice, kontrolu teploměrů ve stroji. Provedeme nové povrchové nátěry stroje, kontrolní elektrická měření stroje.

Oprava stroje obvykle představuje ekologické vyčištění stoje, vysušení stroje a obnovení izolačního odporu vinutí stroje, opravu a obnovu impregnačních a elektroizolačních nátěrů, kontrolu vinutí statoru, výměnu ložisek, dynamické vyvážení rotoru, opravu poškozených mechanických částí stroje, kontrolu mechanického chodu stroje, opravu a kontrolu vývodní svorkovnice, výměnu teploměrů ve stroji. Provedeme nové povrchové nátěry stroje, kontrolní elektrická měření stroje.

Generální oprava stroje obvykle představuje ekologické vyčištění stoje, kompletní převinutí stroje novými cívkami, novou impregnaci vinutí stroje, zhotovení elektroizolačních nátěrů, opravu volného konce rotoru, opravu čepů a výměnu ložisek, dynamické vyvážení rotoru, kontrolu mechanického chodu stroje, výměnu vývodní svorkovnice, výměnu teploměrů ve stroji. V případě, že došlo k havárii stroje, zkontrolujeme a opravíme magnetický obvod stroje. Provedeme nové povrchové nátěry stroje a veškerá elektrická měření stroje. Ke strojům po generální opravě nabízíme servisní sledování v dalším provozu v podobě preventivních profylaktických měření. Cílem je zajistit bezporuchový provoz a včasné varování v případě zhoršené kondice stroje.

Motory synchronní

Výkony:  1 kW až 7 MW
Napětí:  nn do 1 000 V ; vn do 11 000 V
Otáčky:  do 3 600 ot/min
Provedení:  horizontální, vertikální, nevýbušné

Rozsah prací

Revize obvykle představuje ekologické vyčištění stoje, vysušení stroje a obnovení izolačního odporu vinutí stroje, opravu a obnovu impregnačních a elektroizolačních nátěrů, kontrolu vinutí statoru, výměnu ložisek, kontrolu mechanického chodu stroje, kontrolu vývodní svorkovnice, kontrolu teploměrů ve stroji. Provedeme nové povrchové nátěry stroje, kontrolní elektrická měření stroje.

Oprava stroje obvykle představuje ekologické vyčištění stoje, vysušení stroje a obnovení izolačního odporu vinutí stroje, opravu a obnovu impregnačních a elektroizolačních nátěrů, kontrolu vinutí statoru, výměnu ložisek, dynamické vyvážení rotoru, opravu poškozených mechanických částí stroje, kontrolu mechanického chodu stroje, opravu a kontrolu vývodní svorkovnice, výměnu teploměrů ve stroji. Provedeme nové povrchové nátěry stroje, kontrolní elektrická měření stroje.

Generální oprava stroje obvykle představuje ekologické vyčištění stoje, kompletní převinutí stroje novými cívkami, novou impregnaci vinutí stroje, zhotovení elektroizolačních nátěrů, opravu volného konce rotoru, opravu čepů a výměnu ložisek, dynamické vyvážení rotoru, kontrolu mechanického chodu stroje, výměnu vývodní svorkovnice, výměnu teploměrů ve stroji. V případě, že došlo k havárii stroje, zkontrolujeme a opravíme magnetický obvod stroje. Provedeme nové povrchové nátěry stroje a veškerá elektrická měření stroje. Ke strojům po generální opravě nabízíme servisní sledování v dalším provozu v podobě preventivních profylaktických měření. Cílem je zajistit bezporuchový provoz a včasné varování v případě zhoršené kondice stroje.

Motory stejnosměrné a dynama

Výkony:  1 kW až 4 000 kW
Napětí:  nn do 1 000 V ; vn do 11 000 V
Otáčky:  do 3 600 ot/min
Provedení:  horizontální, vertikální, nevýbušné

Rozsah prací

Revize obvykle představuje ekologické vyčištění stoje, vysušení stroje a obnovení izolačního odporu vinutí stroje, opravu a obnovu impregnačních a elektroizolačních nátěrů, kontrolu vinutí statoru, výměnu ložisek, kontrolu mechanického chodu stroje, kontrolu vývodní svorkovnice, kontrolu teploměrů ve stroji. Provedeme nové povrchové nátěry stroje, kontrolní elektrická měření stroje.

Oprava stroje obvykle představuje ekologické vyčištění stoje, vysušení stroje a obnovení izolačního odporu vinutí stroje, opravu a obnovu impregnačních a elektroizolačních nátěrů, kontrolu vinutí statoru, výměnu ložisek, dynamické vyvážení rotoru, opravu poškozených mechanických částí stroje, kontrolu mechanického chodu stroje, opravu a kontrolu vývodní svorkovnice, výměnu teploměrů ve stroji. Provedeme nové povrchové nátěry stroje, kontrolní elektrická měření stroje.

Generální oprava stroje obvykle představuje ekologické vyčištění stoje, kompletní převinutí stroje novými cívkami, novou impregnaci vinutí stroje, zhotovení elektroizolačních nátěrů, opravu volného konce rotoru, opravu čepů a výměnu ložisek, dynamické vyvážení rotoru, kontrolu mechanického chodu stroje, výměnu vývodní svorkovnice, výměnu teploměrů ve stroji. V případě, že došlo k havárii stroje, zkontrolujeme a opravíme magnetický obvod stroje. Provedeme nové povrchové nátěry stroje a veškerá elektrická měření stroje. Ke strojům po generální opravě nabízíme servisní sledování v dalším provozu v podobě preventivních profylaktických měření. Cílem je zajistit bezporuchový provoz a včasné varování v případě zhoršené kondice stroje.

Motory trakční

Výkony:  50 kW až 3 000 kW
Napětí:  do 4 500 V
Otáčky:  do 1 800 ot/min 
Provedení:  horizontální

Rozsah prací

Revize obvykle představuje ekologické vyčištění stoje, vysušení stroje a obnovení izolačního odporu vinutí stroje, opravu a obnovu impregnačních a elektroizolačních nátěrů, kontrolu vinutí statoru, výměnu ložisek, kontrolu sběracího ústrojí na rotoru, výměnu kartáčů, kontrolu vinutí rotoru z hlediska mechanického i elektrického, kontrolu mechanického chodu stroje, kontrolu vývodní svorkovnice, kontrolu teploměrů ve stroji. Provedeme nové povrchové nátěry stroje, kontrolní elektrická měření stroje.

Oprava stroje obvykle představuje ekologické vyčištění stoje, vysušení stroje a obnovení izolačního odporu vinutí stroje, opravu a obnovu impregnačních a elektroizolačních nátěrů, kontrolu vinutí statoru a rotoru, výměnu ložisek, kontrolu a opravu sběracího ústrojí na rotoru, výměnu kartáčů, dynamické vyvážení rotoru, opravu poškozených mechanických částí stroje, kontrolu mechanického chodu stroje, opravu a kontrolu vývodní svorkovnice, výměnu teploměrů ve stroji. Provedeme nové povrchové nátěry stroje, kontrolní elektrická měření stroje.

Generální oprava stroje obvykle představuje ekologické vyčištění stoje, kompletní převinutí rotoru stroje novými cívkami, novou impregnaci vinutí stroje, zhotovení elektroizolačních nátěrů, opravu volného konce rotoru, opravu čepů a výměnu ložisek, kontrolu a opravu sběracího ústrojí na rotoru, výměnu kartáčů, kontrolu vinutí statoru z hlediska mechanického i elektrického, dynamické vyvážení rotoru, kontrolu mechanického chodu stroje, výměnu vývodní svorkovnice, výměnu teploměrů ve stroji. V případě, že došlo k havárii stroje, zkontrolujeme a opravíme magnetický obvod stroje. V případě poškození vinutí statoru provedeme výměnu statorových cívek za nové. Provedeme nové povrchové nátěry stroje a veškerá elektrická měření stroje.

NOEL – PLUS CV spol. s r.o., Dukelská 5637, 430 01 Chomutov

Opatření - koronavirus

Z důvodů prevence dochází od 13. 3. 2020 k platnosti těchto pravidel:

Dodavatelé (obchodní zástupci), kteří provádí nabídky materiálu, služeb apod., mají po dobu 3 týdnů zákaz vstupu do společnosti.

Nejedná se o zásobování na zakázky, poštu, TSMCH.
Dodávky materiálu musí být domluveny předem.
Pro zamezení rozšíření nákazy musí mít řidiči vozidel dodavatelů roušku.