Electrical Machines Repair

Porouchá-li se vám jakýkoliv elektromotor, dynamo, vzduchový nebo olejový transformátor, je vám k dispozici náš sehraný tým zaměstnanců, který dokáže odstranit i velice komplikované závady.

Revize a kompletní opravy el. točivých strojů (opravy elektromotorů)

 • synchronní a asynchronní motory do napětí 11 kV a výkonu 10 MW
 • stejnosměrné motory a dynama do napětí 1 kV a výkonu 3 MW
 • motory speciální (trakční, do nevýbušného prostředí)

Revize, kompletní opravy a převíjení transformátorů

 • suché a olejové transformátory do napětí 35 kV a výkonu 6300 kVA
 • speciální transformátory a tlumivky (pecní, trakční atd.)
 • kontrola oleje, filtrace, popřípadě výměna při opravách (některé úkony lze provést přímo u zákazníka)
 • likvidace a odkup vyřazených a nepoužívaných transformátorů – suchých i olejových
 • kontrola opravených transformátorů je doplněna i o kontrolní měření infrakamerou

Ostatní – revize a opravy speciálních strojů

 • opravy vodních a kalových čerpadel
 • opravy elektrických svářeček, opravy elektrických centrál do výkonu 1 MW
 • eldra do výkonu 3 kW (elektrohydraulické odbržďovače ELHY)
 • břemenové magnety speciální cívky

Speciální práce, servisní činnost

 • vyvažování rotačních těles
  • vyvažovací stroj SCHENK – typ H50V – pracuje s tělesy max. délky 4 m, průměru 1,8 m a váhy 4 t
  • součástí vyvážení je předání protokolu o průběhu a celkovém vyvážení vyvažovaného tělesa
 • vibrodiagnostika – analýza vyvážení a kvality ložisek

Termovizní měření

 • elektrotechnická měření
 • hutnická měření
 • stavební problematika
 • ostatní měření

Operační program podnikání a inovace

V září 2014 bylo za pomoci Operačního programu podnikání a inovace pořízeno mobilní vakuové filtrační zařízení pro transformátorové oleje.

Konstrukční a projekční skupina

Skupina má více jak třicetileté zkušenosti s realizací projektů elektrických strojů pro energetiku, těžební průmysl, strojírenství, hutnictví, petrochemií, plynárenství a všeobecné strojírenství. Je složena ze specialistů výpočtářů, konstruktérů a technologů, kteří mají zkušenosti se zakázkami strojů na míru dle potřeb zákazníka a stejně tak náhradních strojů na původní základy při rekonstrukci technologických celků.

Nabízíme

 1. Kompletní elektromagnetický návrh elektrického stroje dle zadání zákazníka, včetně detailní výrobní dokumentace, pro VN i NN elektrické motory nebo generátory (asynchronní, synchronní).
  Jsme schopni zajistit v kooperaci následující konstrukční celky elektrických strojů:
  navinuté jho statoru včetně impregnace, cívky statoru, výlisky magnetických obvodů, jho statoru, jho rotoru, opracované svařené konstrukce, chladič vzduch-vzduch nebo voda-vzduch, kluzná i valivá ložiska.
 2. Konstrukce v oboru všeobecné strojírenství: konstrukce odlitku, konstrukce výkovku, konstrukce svarku, konstrukce ohýbaných a plechových dílů, konstrukce základových rámů, konstrukce plošin, konstrukce schodů a zábradlí.
 3. Konstrukce jednoúčelových strojů a zařízení řešíme od počáteční studie přes konstrukční řešení jednotlivých uzlů a kontrolní výpočty až po kompletní výrobní dokumentaci.
 4. Konstrukce přípravku – pro obrábění, pro montáž, pro svařování, pro výrobu cívek el. strojů a speciální.
 5. Tvorba výrobní výkresové dokumentace podle zákazníkem dodaných návrhů a projektů.
 6. Výkresová dokumentace náhradních dílů pro strojírenská zařízení, vytvoření výrobní dokumentace zařízení, pro které neexistuje výkresová dokumentace.
 7. Překreslení výkresové dokumentace dodané ze zahraničí tak, aby byla možná výroba v České republice.

Obecně

 1. Výkresovou dokumentaci zpracováváme v AutoCAD (2D), ProgeCAD (2D) nebo v SolidWorks (3D).
 2. Výstupem naší činnosti jsou ve většině případů podklady pro výrobu (výrobní výkresy dílů a sestav, příslušné kusovníky materiálu, technologické postupy, plány jakosti a návody k obsluze).
 3. Výkresová dokumentace může být vypracována podle EN, ISO nebo DIN.
 4. Dokumentaci můžeme zpracovat kompletně v jazyce anglickém nebo ruském.
 5. Možnost předání výkresové dokumentace v digitální podobě.
 6. Možnost překreslení starých (původních) výkresů do digitální podoby.
 7. Samozřejmostí je dohled nad výrobou a nad její kvalitou a technická pomoc při uvádění zařízení do provozu.
 8. Provádíme správu kompletní výrobní dokumentace až do úplného předání.
 9. Podle přání zákazníka jsme schopni zajistit i výrobu.

Přehled již vyprojektovaných elektrických strojů

1. ASYNCHRONNÍ MOTORY:

 • Dvoupólové horizontální asynchronní motory nakrátko – výkon 250 kW – 8000 kW
 • Vícepólové horizontální asynchronní motory nakrátko – výkon 315 kW – 12500 kW
 • Vícepólové vertikální asynchronní motory nakrátko – výkon 315 kW – 12500 kW
 • Horizontální i vertikální asynchronní motory kroužkové – výkon 315 kW – 5000 kW

2. SYNCHRONNÍ MOTORY:

 • Dvoupólové synchronní motory – výkon 2000 kW – 50000 kW
 • Vícepólové synchronní motory – výkon 1000 kW – 16000 kW
 • Speciální pomaluběžné synchronní motory pro cyklokonvertory – výkon 1000 kW – 16000 kW

3. GENERÁTORY:

 • Dvoupólové synchronní generátory 1600 kVa – 30000 kVA
 • Vícepólové horizontální a vertikální synchronní generátory – výkon 1000 kVa – 25000 kVA
 • Dieselgenerátory – výkon 1000 kVa – 25000 kVA

4. NEVÝBUŠNÉ MOTORY SE ZÁVĚREM S VNITŘNÍM PŘETLAKEM „Exp“:

 • Asynchronní a synchronní motory – výkon 1000 kW – 50000 kW

5. NEVÝBUŠNÉ MOTORY S PEVNÝM ZÁVĚREM „Exd“:

 • Dvoupólové asynchronní a motory – výkon 250 kW – 3000 kW

Informace o konstrukci elektrických strojů obecně

A) Provedení strojů:

a) Horizontální 

 • vanové provedení s přírubovými ložisky
 • kostrové provedení se stojanovými ložisky

b) Vertikální – kostrové provedení s připojovací přírubou kruhového nebo čtvercového tvaru

B) Napájecí napětí: přednostně 6 kV nebo jiná hladina napětí dle dohody a na přání zákazníka

C) Napájecí frekvence: 50 Hz nebo 60 Hz

D) Izolace vinutí: Izolační třída „F“, impregnační systém VTI nebo RESIN-RICH

E) Krytí strojů: provádíme v souladu s normou ESN EN 60034-5 (eqv. IEC 60034-5)

Přednostně používaná krytí motorů, silových kabelových hlav a přístrojových svorkovnic při konstrukci:

IP 21, IP 23, IP 44, IP 54 nebo jiné dle přání zákazníka

F) Chlazení strojů: provádíme v souladu s normou ESN EN 60034-6 (eqv. IEC 60034-6)

Přednostně používané chlazení motorů při konstrukci:

 • IC 01 otevřený chladící okruh
 • IC 611, IC511 uzavřený chladící okruh chladič vzduch-vzduch
 • IC 71W, IC 81W uzavřený chladící okruh chladič voda-vzduch
 • nebo jiné dle přání zákazníka

G) Provedení strojů z hlediska nevýbušnosti:
provádíme v souladu s normou ESN EN 50014-6(ekv. IEC 79-0)

H) Ložiska strojů: Valivá ložiska (SKF, NKE, FAG, ZKL, TIMKEN)

Kluzná ložiska (RENK) – přírubová nebo stojanová

Dodávky pro regulované pohony a rekonstrukce pohonu

Rotorové spouštěče pro třífázové asynchronní kroužkové motory
Jedná se o polovodičové rotorové spouštěče pro motory o výkonech 350 kW až 2,5 MW. Oproti klasickým olejovým spouštěčům využívají moderní výkonové polovodičové prvky firmy Siemens, vzduchem chlazený litinový odporník a mikroprocesorové řízení.
Skříň rotorového spouštěče může být instalována v blízkosti motoru a je určena do venkovního prostředí (krytí skříně je IP54 nebo IP41). Silové kabely od motoru se přivedou připravenými silovými průchodkami v podlaze skříně a připojí se pomocí šroubů a kabelových ok na připojovací pasy rotorového spouštěče. Pomocné napájení, měření a ovládací kabely se připojí do přístrojové svorkovnice vnějšího připojení.

Softstartery pro třífázové asynchronní motory s kotvou nakrátko
Softstarty dodáváme pro NN motory o výkonech 100 kW až 550 kW a také pro VN motory o výkonech 350 kW až 1,5 MW. Softstarty díky mikroprocesorovému řízení umožňují plynulé řízení napětí, momentů a otáček motoru dle naprogramovaného průběhu rozběhu. Kompaktní řešení „vše v jedné skříni“ a dodávka na klíč včetně servisu.

Frekvenční měniče pro třífázové asynchronní motory s kotvou nakrátko
Frekvenční měniče dodáváme pro NN motory o výkonech 100 kW až 850 kW a také pro VN motory o výkonech 350 kW až 2,0 MW. Frekvenční měniče díky mikroprocesorovému řízení rozběhu, přesnou regulaci otáček, pružné přizpusobení potřebám soustrojí, úspory energie a mnoho přídavných funkcí (přetížení, pokles otáček, přepětí, nadproudy atd.). Kompaktní řešení „vše v jedné skříni“ a dodávka na klíč včetně servisu.

Contacts

Martin Malcovský

Pavel Adam

Brands

NOEL – PLUS CV spol. s r.o., Dukelská 5637, 430 01 Chomutov