Special Works

Vyvažování rotačních těles

Typ vyvažovacího stroje:  SCHENK – typ H50V
Maximální délka tělesa:  4 500 mm
Maximální průměr tělesa:  1 800 mm
Maximální hmotnost tělesa:  4 000 kg
Minimální hmotnost tělesa:  80 kg
Maximální otáčky vyvažování:  1 800 ot/min

Provádíme dynamické vyvažování rotujících těles. Zákazník spolu s dynamicky vyváženým rotačním tělesem získá i oficiální vyvažovací protokol o průběhu vyvažování a protokol s konečnými hodnotami vyvažování.

Vibrodiagnostika

Nabízíme vyšetření provozu rotačních strojů z hlediska posouzení mechanického chodu rotačních částí prostřednictvím diagnostického přístroje MIKROLOG MX od výrobce ložisek SKF. 

Přístroj umožňuje změřit a vyhodnotit kvalitu vyvážení rotoru, diagnostiku valivých ložisek úderovým testem a frekvenční analýzu celkového chvění stroje.

Pomocí přenosného zařízení jsme schopni analyzovat chování stroje na původních základech při sespojkování celého soustrojí. V případě přístupnosti vyvažovacích rovin lze soustrojí dovážit pro klidný mechanický chod.

Přístroj umožňuje v případě uložení rotoru na valivých ložiskách vyšetřit jejích kondici pro další bezporuchový provoz bez demontáží.

Profylaktická měření

Nabízíme servisní činnost, která představuje komplexní péči o svěřené elektrické stroje s cílem eliminovat nenadálé výpadky provozu. 

Metoda spočívá v pravidelném sledování, měření a vyhodnocování určených veličin, které včas upozorní na nebezpečí poruchy stroje. Pokud se s provozem zařízení postupně navyšují hodnoty v souvislosti s provozováním stroje, lze jednoznačně určit termín do odstávky a opravy stroje. Pokud se neočekávaně objeví skokové zhoršení některého z parametrů, lze odvodit kritickou dobu do havárie stroje a včasným zásahem tuto odvrátit.

Pravidelná měření se realizují během provozu stroje a při krátkodobých odstávkách. Součástí sledovaných veličin jsou jednak elektrické parametry stroje a dále měření kvality mechanického chodu stroje – vibrodiagnostika.

Sledované veličiny

  • izolační odpor
  • polarizační index 
  • ohmické odpory
  • souměrnost zatížení v jednotlivých fázích
  • teplota stroje
  • teploty ložisek
  • vyváženi rotoru
  • chvění stroje včetně spektrální analýzy chvění

NOEL – PLUS CV spol. s r.o., Dukelská 5637, 430 01 Chomutov

Opatření - koronavirus

Z důvodů prevence dochází od 13. 3. 2020 k platnosti těchto pravidel:

Dodavatelé (obchodní zástupci), kteří provádí nabídky materiálu, služeb apod., mají po dobu 3 týdnů zákaz vstupu do společnosti.

Nejedná se o zásobování na zakázky, poštu, TSMCH.
Dodávky materiálu musí být domluveny předem.
Pro zamezení rozšíření nákazy musí mít řidiči vozidel dodavatelů roušku.