Thermography

Termovizní diagnostika je nejprogresivnější způsob řízení preventivní údržby. Je to také nejrychleji vyhodnotitelný diagnostický způsob. Vlastníme termografický systém firmy FLIR System ThermaCam 545 PM (bezdusíkatý - nechlazený plošný bolometrický detektor), který je schopen měřit v teplotním rozsahu od - 20°C do + 1500°C a v prostředí do + 50°C. Systém ThermaCam 545 PM umožňuje v extrémních případech havárií nebo jiných výjimečných případech i vyhodnocování přímo u zákazníka. Systém je dlouhovlnný, což znamená, že umožňuje provádět některá měření i za denního světla a slunečního svitu.

1. Elektrotechnická měření

 • měření kvality proudových spojů na všech napěťových hladinách
 • oteplovací zkoušky vinutí velkých strojů
 • umístění teplovodných kabelů v podlahách atd.

2. Hutnická měření

 • rozložení teplotních polí vyzdívek, odhalení slabých míst
 • měření stavu izolací teplovodných potrubí
 • mapování samotných hutnických procesů (průběh teploty materiálu během procesu)

3. Stavební problematika

 • informativní měření úniku tepla z budov (zejména v zimních měsících)
 • kontrola nových staveb na jakost samotného provedení izolací
  (nedokonalá kontinuita, tepelné mosty, praskliny atd.)

4. Ostatní

 • měření možnosti vzniku záparu různých materiálů (uhlí, siláže, chemické reakce)
 • měření zemského povrchu
 • pomoc pro odborné lékaře

NOEL – PLUS CV spol. s r.o., Dukelská 5637, 430 01 Chomutov