Transformers

Transformátory suché

Výkon: do 6 300 kVA
Napětí: do 35 000 V
Provedení: jednofázové a třífázové

Rozsah prací

Revize a oprava obvykle představuje úvodní vizuální kontrolu povrchového stavu izolace obou vinutí a vývodů, odstranění nečistot z vinutí a magnetického obvodu (vysavačem nebo stlačeným vzduchem), demontáž stahovací konstrukce transformátoru, rozplechování magnetického obvodu, kompletní demontáž vinutí a stažení magnetického obvodu, kontrolu stavu magnetického obvodu, kontrolu stavu izolace na stahovacích svorníkách, nátěr izolačním polyuretanovým lakem obou vinutí a jejich vysušení v peci, kontrolu stavu proudových svorek (vyčištění a dotažení). Následuje kompletace transformátoru včetně dotažení stahovací konstrukce, vystředění a dotažení obou vinutí, vysušení transformátoru v peci, kontrola funkčnosti tepelné ochrany vinutí.  Na zkušebně bude provedeno měření izolačního stavu vinutí (vinutí mezi sebou, VN proti zemi a NN proti zemi), zkouška přiloženým napětím, měření odporu vinutí za studena stejnosměrným proudem, měření ztrát a proudu nakrátko, měření ztrát a proudu naprázdno, měření převodu naprázdno, měření hodinového úhlu. Ke všem zkouškám bude vystaven oficiální protokol. Nakonec budou provedeny nové povrchové nátěry transformátoru.

Transformátory olejové

Výkony:  do 6 300 kVA
Napětí:  do 35 000 V
Provedení:  jednofázové a třífázové

Rozsah prací

Revize a oprava obvykle představuje úvodní vizuální kontrolu povrchu olejové nádoby, demontáž konzervátoru a Buchholzova relé, vyjmutí jádra transformátoru z olejové nádoby společně s víkem a průchodkami, odeslání vzorku oleje na rozbor, demontáž průchodek a víka. Následuje vizuální kontrola povrchového stavu izolace obou vinutí a vývodů, kontrola stahovací konstrukce transformátoru, kontrola magnetického obvodu, vyklínování a dotažení vinutí, kontrola přepínače odboček, kontrola stavu kontaktů, revize víka, relé a teplotních čidel, vyčistění konzervátoru a přetěsnění olejoznaku, kontrola ventilů, kontrola stavu průchodek, kontrola stavu a vyčištění olejové nádoby (odstranění olejových usazenin, propláchnutí chladicích kanálků). Poté dojde na zpětné uložení jádra do nádoby, dotažení víka, dle rozboru oleje je i možnost filtrování oleje (případné doplnění oleje do nádoby), kontrola těsnosti celého transformátoru. Na zkušebně bude provedeno měření izolačního stavu vinutí (vinutí mezi sebou, VN proti zemi a NN proti zemi), zkouška přiloženým napětím, měření odporu vinutí za studena stejnosměrným proudem, měření ztrát a proudu nakrátko, měření ztrát a proudu naprázdno, měření převodu naprázdno a měření hodinového úhlu. Ke všem zkouškám bude vystaven oficiální protokol. Nakonec budou provedeny nové povrchové nátěry transformátoru.

Transformátory pecní

Výkony:  do 5 000 kVA
Sekundární napětí:  od 4 V do 500 V
Provedení:  suché i olejové

Rozsah prací

Revize a oprava u vzduchových transformátorů obvykle představuje úvodní vizuální kontrolu povrchového stavu izolace obou vinutí a vývodů, odstranění nečistot z vinutí a magnetického obvodu (vysavačem nebo stlačeným vzduchem), demontáž stahovací konstrukce transformátoru, rozplechování magnetického obvodu, kompletní demontáž vinutí a stažení magnetického obvodu, kontrolu stavu magnetického obvodu, kontrolu stavu izolace na stahovacích svorníkách, nátěr izolačním polyuretanovým lakem obou vinutí a jejich vysušení v peci, kontrolu stavu proudových svorek (vyčištění a dotažení). Následuje kompletace transformátoru včetně dotažení stahovací konstrukce, vystředění a dotažení obou vinutí, vysušení transformátoru v peci, kontrola funkčnosti tepelné ochrany vinutí. Na zkušebně bude provedeno měření izolačního stavu vinutí (vinutí mezi sebou, VN proti zemi a NN proti zemi), zkouška přiloženým napětím, měření odporu vinutí za studena stejnosměrným proudem, měření ztrát a proudu nakrátko, měření ztrát a proudu naprázdno, měření převodu naprázdno a měření hodinového úhlu. Ke všem zkouškám bude vystaven oficiální protokol. Nakonec budou provedeny nové povrchové nátěry transformátoru.

Revize a oprava u olejových transformátorů obvykle představuje úvodní vizuální kontrolu povrchu olejové nádoby, demontáž konzervátoru, Buchholzova relé, vyjmutí jádra transformátoru z olejové nádoby společně s víkem a průchodkami a odeslání vzorku oleje na rozbor. Následuje demontáž průchodek a víka, vizuální kontrola povrchového stavu izolace obou vinutí a vývodů, kontrola stahovací konstrukce transformátoru, kontrola magnetického obvodu, vyklínování a dotažení vinutí, kontrola stavu kontaktů, revize víka, relé a teplotních čidel, vyčistění konzervátoru a přetěsnění olejoznaku, kontrola kulového ventilu, kontrola stavu průchodek, kontrola stavu a vyčištění olejové nádoby (odstranění olejových usazenin, propláchnutí chladicích kanálků). Poté dojde na zpětné uložení jádra do nádoby, dotažení víka, dle rozboru oleje i možnost filtrování oleje (případné doplnění oleje do nádoby) a kontrolu těsnosti celého transformátoru. Na zkušebně bude provedeno měření izolačního stavu vinutí (vinutí mezi sebou, VN proti zemi a NN proti zemi), zkouška přiloženým napětím, měření odporu vinutí za studena stejnosměrným proudem, měření ztrát a proudu nakrátko, měření ztrát a proudu naprázdno a měření převodu naprázdno. Ke všem zkouškám bude vystaven oficiální protokol. Nakonec budou provedeny nové povrchové nátěry transformátoru.

Tlumivky

Výkony:  do 2 000 kVA
Napětí:  do 6 000 V
Provedení:  jednofázové a třífázové
Typy tlumivek:  kompenzační, filtrační, vyhlazovací, omezovací

Rozsah prací

Revize a oprava obvykle představuje úvodní vizuální kontrolu povrchového stavu izolace, vinutí a vývodů, odstranění nečistot z vinutí a magnetického obvodu (vysavačem nebo stlačeným vzduchem). V případě, že tlumivka obsahuje magnetický obvod, provedeme demontáž stahovací konstrukce tlumivky, rozebrání magnetického obvodu, kompletní demontáž vinutí a stažení magnetického obvodu a kontrolu stavu magnetického obvodu.  Dále na všech typech provedeme kontrolu stavu izolace na stahovacích svorníkách, nátěr vinutí izolačním polyuretanovým lakem a jeho vysušení v peci, rovněž provedeme kontrolu stavu proudových svorek (vyčištění a dotažení). Poté dojde na kompletaci tlumivky včetně dotažení stahovací konstrukce, umístění a dotažení vinutí. Na zkušebně bude provedeno měření izolačního stavu vinutí a zkouška přiloženým napětím. Ke všem zkouškám bude vystaven oficiální protokol. Nakonec budou provedeny nové povrchové nátěry tlumivky.

NOEL – PLUS CV spol. s r.o., Dukelská 5637, 430 01 Chomutov

Opatření - koronavirus

Z důvodů prevence dochází od 13. 3. 2020 k platnosti těchto pravidel:

Dodavatelé (obchodní zástupci), kteří provádí nabídky materiálu, služeb apod., mají po dobu 3 týdnů zákaz vstupu do společnosti.

Nejedná se o zásobování na zakázky, poštu, TSMCH.
Dodávky materiálu musí být domluveny předem.
Pro zamezení rozšíření nákazy musí mít řidiči vozidel dodavatelů roušku.