Sdělení zákazníkům

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si Vám tímto sdělit, že na základě uzavřené dohody bude od 1. června 2020 veškerou dosavadní činnost našeho oddělení Oprav elektrických strojů zajišťovat společnost rt steel s.r.o., IČ: 272 81 868, se sídlem Lipská 4696, 430 01 Chomutov. Tato společnost kontinuálně převezme činnost uvedeného oddělení, a to v dosavadních prostorách.

Kontaktní osobou pro vyřizování Vašich objednávek i veškerých dalších záležitostí je
p. Martin Malcovský, tel.: 602 487 089, e-mail: martin.malcovsky@rtsteel.cz

Tato změna nemá žádný vliv na chod ostatních oddělení NOEL – PLUS CV spol. s r.o.

Těšíme se na další spolupráci.


V Chomutově dne 12.05.2020

za NOEL – PLUS CV spol. s r.o.: 
Zdeněk Nepovím
– jednatel společnosti

za rt steel s.r.o.: 
Mgr. Roman Červenka
– jednatel společnosti

NOEL – PLUS CV spol. s r.o., Dukelská 5637, 430 01 Chomutov