Technická kancelář

Projekční a konstrukční kancelář

Zpracování dokumentace pro stavební povolení a prováděcí projektové dokumentace budov, výrobních hal, průmyslových a administrativních objektů, veřejného osvětlení, osvětlení průmyslových a administrativních objektů.

Zpracování projektové dokumentace průmyslových linek a strojů, vývodových napájecích rozvaděčů a kabelových vedení NN a blokových transformátorových stanic VN/NN

Výkresová dokumentace je tvořena prostřednictvím CAE systémů Eplan a SolidWorks.

Výroba jednoúčelových strojů

NOEL – PLUS CV spol. s r.o., Dukelská 5637, 430 01 Chomutov