Lovochemie, a.s.

Elektro Opravy elektrických strojů Strojní výroba Technická kancelář

Celoroční opravy a revize motorů, traf a ostatních elektrických strojů;
Obnovy potrubních mostů, opravy elevátorů a pasových dopravníků, renovace kabelových lávek

 

Obnova potrubního mostu E01,E02 (2011)
– výroba a montáž nového potrubního a energomostu o celkové délce 243 m
– instalace nového potrubí s médii zemní plyn a přesun potrubí pára, kondenzát a potrubí tekutého hnojiva, včetně přepojení
– instalace nové kabeláže a kompletní přepojení
– instalace osvětlení komunikací na mostě
– demontáž původního potrubního mostu
– výroba a montáž servisních lávek k novému mostu
Oprava elevátoru na NPK (2011)
– demontáž starého a výroba a montáž nového elevátoru na sypká hnojiva ve výrobně NPK
– kompletní elektroinstalace a zprovoznění elevátoru

 

Oprava pasového dopravníku č. 65 na NPK (2011)
– demontáž starého a výroba a montáž nového pasového dopravníku ve výrobně NPK
– renovace váhy Schenck
– kompletní elektroinstalace a zprovoznění elevátoru

 

Oprava drátoskel na budově výrobny KD (2011)
– demontáž starých a montáž nových drátoskel ve výrobně kyseliny dusičné
– renovace rámů včetně nátěrů a utěsnění skel

 

Oprava vrat u skladu sypkých hnojiv (2011)
– výroba a výměna vrat u skladu KCl

 

Oprava skluzu na váhu Schenck na NPK (2011)
– úprava skluzu
– výroba a montáž výplně stavebního otvoru okolo skluzu

 

Renovace kabelových lávek pod viaduktem (2011)
– manipulace s VN a NN kabely
– renovace nátěru kabelových lávek
– uložení a připevnění kabelů
– zakrytování a nové zastřešení lávek


Kontaktní osoba

Ing. Pařízek, Jindřich Pohl, Karel Burgr, Jan Olšák, Vladimír Hrzán

Filtr referencí

NOEL – PLUS CV spol. s r.o., Dukelská 5637, 430 01 Chomutov